Saturday, November 2, 2013
 

'n Brief ter nagedate


Beste Oom Schalk,

 Sakdoek...  is dood Oom Schalk!

 Ja Nee, laas Donderdag aand, by die Ski Boot Klub. Hy was besig met ‘n tuisgemaakte Kaptein Morgan en Coke... diep in ‘n gesprek wat omsingel was, deur ‘n groot glimlag...

 Dit was nog vroeg – daar was nog dop in die bottel en geld op die toonbank... Ja Nee! ... ver te vroeg, om eers te probeer verstaan, dat so ‘n karakter soos ‘n kers uitgeblus word voor ‘n man se oe!

 Hulle se dis die pyn wat jou doodmaak by ‘n hart aanval. Hulle se dis so erg dat jou sisteem, hom sommer self afswitch, om die pyn te vermy. Hulle se, as dit ‘n grote is, moet die hospitaal naby staan anders waai Meraai sommer ‘goobaai’!

Die manne het gejaag met hom Oom Schalk... maar die hospitaal hy was ver en die pyn, hy was erg...

 Meraai het gewaai... en die stof om hulle voete was nat met die trane

 Ek sal Vrydag ‘n dop vir Sakdoek skink!

Hy was altyd ‘n man vir ‘n lang glas, met‘n tuisgemaakte trippel binne! Baie ys en ‘proper Coke’, soos die Engelse se!

Nie ‘Diet’ of ‘Zero’ - maar proper Coke, soos ‘proper Petrol’ – 98 Oktaan!

 Ek sal ‘n proper dop vir Sakdoek skink – want so ‘n man, vol egte vriendskap en liefde vir sy familie, loop min verby!

 
Ek sal hom ook drink – want jy mors nie ‘n tuisgemaakte trippel Kaptein Morgan en proper Coke in ‘n lang glas met baie uys wat jy geskink het ter nagedate van so ‘n man...

 Ek weet Oom Schalk sal mooi verstaan!

 Ek bly, die uwe,

Spyker Koekemoer

 

No comments:

Post a Comment